Přejít k hlavnímu obsahu

Plán činnosti parlamentu na školní rok 2022/2023

září Volby do parlamentu

1. zasedání –  Ústava parlamentu

přivítání nových členů, funkce, nová zástupkyně koordinátorky

Pravidla a role v parlamentu – funkce

Plánovaní akcí na šk. rok 22/23 – diskuze, nápady, náměty

říjen 2. zasedání

Projekt : Když děti pomáhají dětem – nadace Dobrý anděl

Sběr papíru – organizace

2. zasedání

Sázíme les

Oslovení RS o finanční pomoc při realizaci projektů

Projekt  „Halloween“ ?

Zdravá jídelna?

listopad 3. zasedání

Realizace projektu Dobrý anděl – finanční příspěvek se sběrového dne ???

prosinec 4. zasedání příprava a realizace projektu

Projekt- schránka pro žáky ZŠ – na tipy, rady, nápady – jednání s vedením školy

leden 5. zasedání

Plánování projektů

Projekt schránka – nápady, náměty, na zlepšení, zkvalitnění chodu školy…. Zapojení se do života školy

Propagace

Zdravý automat, vybavení učeben, nápady na zlepšení ve škole …..

únor 6. zasedání

Projekt „Valentýnky“ – organizace

březen 7. Zasedání – realizace podnětů  ze schránky

Projekt „Den učitelů“ – rozhlas, předání přáníček, dárečků

duben 8. zasedání – organizace

Čarodějnický rej – pro  1. – 3 . třídu

Schůzka s ŘŠ

květen 9. Zasedání – organizace

Sběr papíru – výtěžek věnován novopackému útulku

Projekt: Pomáháme zvířatům  – útulek pro psy „OS Místo“ Nová Paka

Propagace, sbírka, předání a návštěva v novopackém útulku

zhodnocení projektu

červen RETRO projekt

10. zasedání

Společné zakončení, odměna za práci, sebehodnocení. Co se povedlo, co příští rok?