Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj 8. AB – Hruboskalsko

V rámci projektu Poznej svůj kraj jsme se vypravili do přírodní rezervace Hruboskalsko, která je součástí CHKO Český ráj. Nevěnovali jsme se pouze poznávání přírody, ale také historii oblasti. V Turnově jsme se krátce zastavili u rodného domu významného českého filosofa Jana Patočky, následovalo připomenutí významných postav židovské kultury u místního židovského hřbitova. Z rozhledny Hlavatice jsme vyrazili směrem na Valdštejn a Hrubou Skálu. Cestou jsme si prohlédli i známé skalní reliéfy okolo Kopicova statku. Jako materiál pro jejich tvorbu posloužily zvětralé druhohorní pískovce, které v oblasti tvoří proslulá skalní města. V arboretu Bukovina jsme si připomněli významné nepůvodní jehličnany vysazené v oblasti, jako jsou jedle obrovská, douglaska tisolistá nebo jedlovec kanadský. Exkurzi jsme zakončili v Sedmihorkách. Ve škole nás ještě čeká test poznávání přírodnin a pracovní list.

Mgr. Rambousek