Přejít k hlavnímu obsahu

2 . ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Datum: 11. 10. 2022

Přítomni:

Omluveni:

Téma:

 1. Přivítání členů, zahájení zasedání
 2. Představení členů parlamentu ( ti co minule nebyli)
 3. Volba předsedy, zástupce, funkce v parlamentu
 4. Plán parlamentu na šk. rok 2022/23 – návrh – připomínky
 5. Sběr papíru
  24.10. – pondělí / 16- 17 hod/dozor p. školník
  25.10. – úterý /7 – 8 hod/ + nakládání 8 – 10 hod školník + dozor
 6. Plakát na sběr papíru
 7. Pomocníci – pondělí 16 – 17, úterý od 7 – 8 hod, zapisovatelé, nakládači

Z minulého zasedání – projednáno ve třídách ?

 • Projekt „schránka“
 • Projekt „Školní les“ – celoškolní akce, sázíme 20. 10. 2022 (4. a 7. třídy garanti)
 • Projekt Halloween – zjistit zájem ve třídách – diskuze
 • Projekt Krbice od bot – které třídy ANO ( více o organizaci p. uč. Pourová)
 • Návrhy, tipy, nápady, připomínky ze tříd

Závěr:

Projednat ve třídách se spolužáky a třídními učiteli na třídnické hodině:

 1. Projekt „Schránka“ – koluje po škole od 4. – 9. tříd (3- 4 dny v každé třídě) – předávání zajišťují parlamenťáci z dané třídy
 1. Projekt „Školní les“ – celoškolní akce, sázíme 20. 10. 2022 (4. a 7. třídy garanti)
 1. 24. a 25. 10. 2022 – Sběr papíru – výtěžek celý věnujeme Dobrému andělovi + zapojení do soutěže o nejlepší školu (finanční odměna)
  • Předat plakát ve třídě + na obchodech – Studénka + ?
  • Zeptat se majitelů obchodu !
 2. Projekt Halloween – třídní akce / ne celoškolní/ mohou přijít v maskách
 3. Krabice od bot – které třídy se zapojí ?

Termín 3. zasedání – listopad

Zapsala : T. Maxová