Přejít k hlavnímu obsahu

Kumburk 2. třídy

Ve čtvrtek 6. října se vydali druháci na pěší výlet na zříceninu hradu Kumburk. I když bylo po ránu chladněji, cesta nám pěkně ubíhala a svěží krok nás všechny brzy zahřál. Cestou jsme si zopakovali znalosti učiva prvouky, poznávali jsme turistické značky a přírodniny. Nechybělo ani poznávání a sbírání hub do batůžku. Cesta nám pěkně rychle utekla a se sluníčkem jsme zříceninu hradu dobyli. Děti si prohlédly zdejší sklepení a také si mohly pěkně z výšky prohlédnout naše město a jeho široké okolí. A i když se nám při zpáteční cestě obloha zatáhla, výlet jsme si hezky užili.

Mgr. I. Burkertová, Mgr. P. Bílková