Přejít k hlavnímu obsahu

„Když se někdo topí“ – Semiramis

Dne 1. 11. 2022 třídu 7. B navštívily lektorky z Centra primární prevence a žáci absolvovali první blok v tomto školním roce pod názvem „Když se někdo topí“. Cílem tohoto bloku je prevence šikany ve školním prostředí, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. Tématem bloku je šikana a agresivní chování v třídním kolektivu.

Lektorky s žáky pracovaly pomocí prožitkových technik, diskuzí, při kterých byl předán teoretický základ. Setkání má za cíl vést žáky k pochopení příčin šikany, ukázat jim možnosti jejího řešení a vést je k uvědomění si spoluzodpovědnosti za klima ve třídě.

Ing. Monika Salmon