Přejít k hlavnímu obsahu

Preventivní program Semiramis – 7. A

Blok na téma Když se někdo topí, proběhl pod vedením lektorek Sáry a Karolíny, kterým se velmi dobře podařilo navázat kontakt se třídou.

Hlavním cílem bloku byla prevence šikany ve školním prostředí, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. Tématem bloku byla šikana a agresivní chování v třídních kolektivech. Se žáky lektorky pracovaly jak pomocí prožitkových technik, tak i diskuzí, při kterých byl předán teoretický základ. Setkání mělo za cíl vést žáky k pochopení příčin šikany, ukázat jim možnosti jejího řešení a vést je k uvědomění si spoluzodpovědnosti za klima ve třídě. Žáci byli na začátku poněkud ostýchaví, ale postupně se osmělili a velmi aktivně se zapojovali jak do diskuze, tak i do velmi dobře zvolených aktivit. Téma, které si žáci vybrali na další pololetí, nese název: Zrcadlo, zrcadlo… a je zaměřeno na sebepojetí a poruchy příjmu potravy.

Mgr. Josef Horák