Přejít k hlavnímu obsahu

Dějepisná olympiáda

Letošní kolo dějepisné olympiády se neslo v duchu dějin Československa mezi lety 1948 – 1992. Pro naše žáky se jednalo o velice těžké téma, jelikož toto období je probíráno až v druhém pololetí 9. ročníku a žáci se s ním ještě plnohodnotně nesetkali. Dne 8. prosince 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kam se přihlásilo celkem 10 soutěžících z osmých a devátých ročníků. Vítězkou se stala Barbora Kalenská z 8. A, která splnila zadání na 73 %. O druhé a třetí místo se rozdělili Jáchym Mudrák (9. A) a Štěpán Trnka (8. B), kteří shodně splnili zadání na 62 %.

V letošním roce proběhlo 18. ledna okresní kolo olympiády na Základní škole 17. listopadu v Jičíně. Zde se nejlépe umístil Jáchym Mudrák, který s úspěšností 70 % opanoval osmé místo. Nutno podotknout, že moc nechybělo do první čtyřky (jen pár bodů).

Úspěšným řešitelům mnohokrát děkuji za reprezentaci školy na okresním kole. Všem řešitelům školního kola děkuji za účast a projevený zájem o dějiny. Jako odměna všem
účastníkům školního kola bude organizována návštěva Poslanecké sněmovny České republiky 30. ledna 2023.

Mgr. Josef Soviar