Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda 9. ročníky – Prevence kriminality

V rámci občanské výchovy jsme uspořádali besedu pro žáky 9. ročníku. Pozvání přijal pan Ing. Miloslav Pačesný, který má dlouholetou praxi vychovatele a koordinátora ve Věznici Valdice. Beseda, na kterou se žáci velmi těšili, byla velice zajímavá a poučná. V první části programu zazněla autorská báseň, která navodila nejen přátelskou atmosféru, ale i téma drogové kriminality. Nechyběly ani informace z trestního řádu ČR a fungování vězeňské služby, které vyvolaly řadu dotazů, na které pan Pačesný pohotově odpovídal. Děkujeme panu Pačesnému za čas, za poutavý a zároveň poučný program, který deváťáky skutečně zaujal a jistě i obohatil, což je patrné z jejich písemných reakcí.

Mgr. Daneta Svobodová

Ze vzkazů pro pana Pačesného:

„Pane Pačesný, chtěl bych Vám poděkovat za besedu, která mě bavila. Vážím si toho, že jste nám ukázal život za zdmi věznice a že jste profesionál ve své práci.“ — David Lopata (9. B)

„Beseda byla velice zajímavá a moc se nám líbila. Měli jsme možnost slyšet spoustu nevšedních příběhů z věznice. Pan Pačesný byl energický a výřečný a vše dobře vysvětlil. Za zmínku stojí i originální básnička, která na začátku uvolnila atmosféru. Děkujeme.“ — třída 9. A