Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěva školní dílny

V pondělí 13. a 20. února jsme s dětmi ze ŠD navštívily školní dílnu. Nejprve s p. Mgr. Horákem žáci prošli celou dílnou, uviděli několik přístrojů a nářadí, seznámili se s jejich názvem a použitím. Poté si mohli prakticky vyzkoušet, jak se s nářadím zachází. Malí truhláři dostali za úkol vyrobit zvířátko z dřevěné lišty. Připravený materiál nejprve upravili do požadovaného tvaru pomocí ruční pily, poté zaoblili ostré hrany a vyhladili povrch smirkovým papírem. Každý piloval, brousil, co mu sily stačily.

Děti práce bavila. Všichni byli šikovní a moc si to užili.

Vychovatelky ŠD