Přejít k hlavnímu obsahu

Základy sebeobrany

V úterý 7. března 2023 žáci sedmého ročníku absolvovali čtyřhodinový kurz sebeobrany. Pod vedením lektorů z královédvorského oddílu SDTDK pana Karbana, Höfera a Cermana se žáci dozvěděli, jak reagovat v případě fyzického ohrožení na ulici. Více než teoreticky si vše zkoušeli ve školní tělocvičně prakticky. Doslova na vlastní kůži si při takzvaném „otužování“ zakusili přijímání bolestivých úderů a nacvičovali, jak rychle zaujmout základní obranný postoj. Učili se vymanit z útočníkova sevření i jak při tom využít citlivých tělesných partií a získat prostor a čas k vlastní záchraně. Trénovali, jak pomoci napadenému kamarádovi a jak je důležité vnímat své okolí a vyhýbat se nebezpečným situacím a jednání.

Přejme našim dětem, aby nemusely nikdy ve skutečnosti použít to, co se během tohoto náročného, ale přínosného dne naučily.

Z hodnocení sedmáků:

„Překvapilo mě, že mě to začalo tolik bavit a že to bude tolik bolet. Ale zároveň, že se nám nic nestane.“ – Antonín H.

„Jedna z věcí, které jsem si z kurzu odnesl, je, že při fyzickém napadení není důležitý boj, ale získat čas na útěk.“ – Jan K.

„Nejnáročnější pro mě byla asi rozcvička a pak ta kravata.“ – Gabriela L.