Přejít k hlavnímu obsahu

Dějepisná exkurze Terezín – Říp

Žáci 9. tříd zakončili své dějepisné exkurze na místě s významnou historickou pamětí, a tím je bezesporu pevnost Terezín. Po příjezdu do Terezína žáci navštívili jak velkou pevnost – židovské ghetto, tak i malou pevnost, kde byla věznice gestapa. Naše návštěva započala v muzeu ghetta a pokračovala do bývalých Magdeburských kasáren. V obou objektech se žáci seznámili a vnímali atmosféru a život obyvatel bývalého ghetta v Terezíně. Následné kroky směřovaly do malé pevnosti Terezín, kde proběhla prohlídka prostor tamní věznice, která svým charakterem připomínala koncentrační tábory druhé světové války.

Po silných emočních prožitcích směřovala exkurze na pozitivnější místo, související s českými dějinami, a tím byla hora Říp s rotundou sv. Jiří. Po výstupu žáci dobrovolně navštívili již zmíněnou rotundu a naskytly se jim krásné pohledy z tohoto památného místa.

Mgr. Josef Soviar