Přejít k hlavnímu obsahu

5. AB Ekokurz Maršov

V pondělí 15. 5. 2023 vyrazily obě páté třídy na ekokurz do Horního Maršova. V pořádku jsme dorazili a ubytovali jsme se. Odpoledne děti hrály týmové hry, ve kterých se projevila velmi dobrá soudržnost kolektivu.

V úterý ráno devět chlapců odjelo na fotbalový turnaj, kde se jim podařilo získat třetí místo v krajském kole. A my jsme dopoledne hráli simulační hru o podnikání a znečištění vod. Odpoledne jsme lovili v Lysečinském potoce živočichy. Chycené živočichy se děti pak pokoušely identifikovat podle klíče.

Ve středu jsme se vydali na celodenní pěší výlet na Rýchory. Děti vše v pohodě zvládly a spokojeně došly do cíle. Během celého dne jsme ušli 18 km a viděli jsme spoustu přírodních zajímavostí.

Čtvrteční dopoledne pokračovalo simulační hrou o tetřívkovi, o kterém si děti nastudovaly informace již před začátkem ekokurzu ve škole. Odpoledne jsme cestovali časem a procházeli jsme se Horním Maršovem. Zabývali jsme se proměnou krajiny v Krkonoších. Čtvrteční, tedy poslední, podvečer patřil divadelním představením, které ztvárnily děti. Všechna představení měla velký úspěch.

Páteční dopoledne bylo věnované závěrečnému zhodnocení celého týdne, který jsme spolu prožili na ekokurzu.

V. Kubelová, M. Haklová, L. Cilerová a I. Klimovičová