Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj – Tábor 9. AB

V deváté třídě je hlavní náplní přírodopisu geologie. Neživá příroda si zasluhuje naši pozornost, protože je základem každého ekosystému. Navíc žijeme v geologicky velmi zajímavém regionu. Na exkurzi jsme prošli jihovýchodní část Kozákovského hřbetu, kde byl naším hlavním cílem kopec Tábor. Prošli jsme i čtyři chráněná území – PP Cidlinský hřeben, PP Jezírko pod Táborem, PP Zebín a PP Libosad. Cestou jsme pozorovali přírodniny a určovali je. Je potěšující, že po fyzické stránce žáci náročnou trasu zvládli. Ve škole jsme se pak mohli věnovat vyplňování pracovního listu. Pro deváťáky to byla závěrečná exkurze cyklu Poznej svůj kraj, při které nachodili po významných přírodních památkách regionu cca 100 km.

L. Rambousek