Přejít k hlavnímu obsahu

„Táhneme za jeden provaz“ – Semiramis

Dne 16. 5. jsme absolvovali druhý blok v tomto školním roce pod názvem „Táhneme za jeden provaz“. Hlavním cílem tohoto bloku je prevence šikany ve školním prostředí. Žáci pracují na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce jak v třídním kolektivu, tak i v běžném životě. Aktivity probíhají ve dvojicích, v menších skupinách, které jsou vytvořeny náhodně a následně v rámci celé školní třídy. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti vzájemné komunikace, budování pocitu sounáležitosti se skupinou a vlastní zodpovědnosti, a to nejen v rámci třídy, ale i v prostředích, ve kterých se nacházíme v běžném životě, jako je rodina či sportovní kolektiv. Žáci byli aktivní a zapojovali se taktéž do reflexí a diskuzí.

Ing. Monika Salmon