Přejít k hlavnímu obsahu

Exkurze 6. tříd – Miletín

V úterý 13. 6. 2023 vyrazily 6. třídy na exkurzi do Miletína, kde putovaly po stopách místního rodáka Karla Jaromíra Erbena. Nejprve si děti prohlédly místní náměstí s pomníkem K. J. Erbena, odkud se následně vydaly na naučnou stezku věnovanou samotnému autorovi. Prvním zastavením byl rodný domek s expozicí z Erbenova života i díla. Stálá výstava je rozdělena mezi dvě místnosti a chodbu v přízemí. Ve vitrínách a na vývěskách podél stěn jsou ukázky dokumentů přibližujících básníkův život a rodinu, kopie rukopisů i osobní korespondence, nechybí rodokmen Erbenova rodu. Okruh první části expozice končí symbolicky kopií smutečního oznámení o básníkově smrti v listopadu 1870. Druhá část výstavy v západní části domku je věnována Erbenovu dílu a památkám na něj. Kromě nejrůznějších knižních vydání básní, pohádek a dalších prací nelze pominout například vítězné návrhy na básníkův miletínský pomník, který jsme viděli v reálu na náměstí. Následovala další zastavení Erbenovy stezky, například u studánky, na bývalém popravišti, kde jsme si připomněli baladu Dceřina kletba, u sochy pána na koni z balady Zlatý kolovrat nebo u lázní s připomínkou balady Záhořovo lože. Žáci cestou krátce referovali o předem připravených tématech a zjišťovali potřebné informace pro vyplnění pracovních listů, které jsme využili v hodinách literatury.

Další zajímavé místo na nás čekalo v uličce za kostelem, kde jsme nenápadnými dřevěnými dveřmi sestoupili do klášterního sklepení. Podzemí v současné době tvoří dva sály vytesané do skály, oddělené zděnými, pozdně gotickými portály, zděná a zaklenutá schodiště a úzká chodba vedoucí k hluboké studni.

Zpestřením celého programu byla návštěva Muzea českého amatérského divadla v prostorách miletínského zámku s krátkým výkladem o vývoji ochotnického divadla na území Čech od počátku 19. století až po současnost a také exkurze do místní výrobny Pravých hořických trubiček, kde děti trubičky nejen ochutnaly, ale také si mohly vyzkoušet jejich výrobu.

Mgr. Šárka Polmanová