Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj – Lázně Bělohrad – 6. ročník

Poslední terénní exkurze tohoto školního roku nás zavedla do krásné přírody okolí Lázní Bělohradu. Prošli jsme hned dvě přírodní památky – bělohradskou Bažantnici a Byšičky. Už na rybníku Pardoubku jsme odchytili mnoho vodních živočichů např. splešťulí, znakoplavek nebo plovatek. Každé lázeňské město má svoje léčivé prameny a v Bažantnici jsme ochutnali dva z nich. Voda se liší svým chemickým složením a logicky i chutí. Pro okolí Bělohradu je typický výskyt chráněných vstavačovitých rostlin. Zdokumentovali jsme tu nejběžnější prstnatec májový. Zaujal nás také památný strom, letitý Erbenův dub a také výskyt škeble rybničné v rybníku Byšička vedle něho. Prozkoumali jsme ještě další dva rybníky – Bahník a Prokopský, abychom se pak obohaceni zážitky a informacemi vrátili vlakem zpět do Nové Paky.

Mgr. L. Rambousek