Přejít k hlavnímu obsahu

Závěrečná školní akademie

Přiblížil se závěr školního roku a v ZŠ Husitská jsme letos opět navázali na tradici konání školních akademií pro rodiče. Od konce dubna jsme společně pracovali na přípravě programu, do kterého se zapojili žáci téměř ze všech tříd na 1. stupni a také z některých tříd na 2. stupni. Nakonec byl program velmi pestrý.

V první části programu vystoupily děti od nejmenších prvňáčků až po žáky 8. ročníku s rozmanitými vystoupeními. Diváci viděli např. taneční a pěvecká vystoupení, karate, gymnastiku a také hudební kapelu PZP složenou z žáků 8. třídy.

V druhé části programu se představily děti z pěveckého kroužku „Zpívej si pro radost“, které si připravily písně z filmu „Ať žijí duchové“. S hereckou částí jim pomohly některé další děti z 1. stupně.

Na závěr se všichni účinkující s diváky rozloučili písničkou „Prázdninová“. Celé vystoupení bylo připraveno a nazkoušeno v příjemném prostředí na terasách školy, ale bohužel kvůli počasí byl program na poslední chvíli přesunut do tělocvičny. Přesto se dětem vše povedlo a sklidily od diváků velký potlesk. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu školní akademie podíleli, a přejeme všem KRÁSNÉ LÉTO.

Mgr. P. Bílková