Přejít k hlavnímu obsahu

Kurz přežití ve volné přírodě

Od školního roku 2023/24 zařadila naše škola do svého vzdělávacího programu novou aktivitu pro žáky sedmých tříd – kurz přežití ve volné přírodě. Náplní kurzu je rozvoj outdoorových dovedností, základy táboření, orientace v neznámém terénu, zásady bezpečného pobytu a pohybu v přírodě, slaňování, překonávání překážek, poskytování první pomoci, základy sebeobrany a branné aktivity. Smyslem kurzu je posílit u dětí zvládání běžných i výjimečných situací za sníženého komfortu a bez digitálních technologií, podpořit týmového ducha a spolupráci v rámci třídy i celého ročníku, ale též schopnost samostatného rozhodování a převzetí zodpovědnosti za důsledky svého jednání.

Letošní sedmáci se třídenního kurzu zúčastnili v prvním týdnu školního roku od 6. do 8. září. Ve středu naše dobrodružství začalo na nádraží v Nové Pace, kde jsme k překvapení některých zjistili, že čas odjezdu vlaků lze najít i bez mobilního telefonu. Z vlaku jsme vystoupili uprostřed polí nedaleko Ostroměře. Sedmáci dostali tištěnou mapu a zašifrovanou indicii, kam jít dál. Cestou museli vyřešit další šifry a úkoly, aby vůbec našli tábořiště. Za chybu v navigaci jsme všichni platili zacházkou v plné polní, případně se musel omyl draze vykoupit jinou fyzickou námahou.

V tábořišti jsme museli postavit stany, uklidit a připravit ohniště, opravit latríny, zbudovat sprchový kout pro koupel z PET lahve, nanosit dříví na oheň a uvařit večeři v kotlíku na ohni. Radost z prvního přežitého dne vydržela mnohým až do pozdních večerních hodin, ale nakonec jsme všichni pod oblohou plnou hvězd mohli jít spát.

Druhý den byl vedle běžných povinností naplněn aktivitami. Sedmáci cvičili své pohybové a komunikační dovednosti na slacklině, absolvovali nácvik základů sebeobrany a pod vedením odborného instruktora překonávali sami sebe při slaňování ze skály. Zbyl čas i na zábavu a hry, mimo jiné na ruský kuželník a houpačku, které si děti samy vyrobily. Pozornost vzbudila i nečekaná návštěva opravdové druidky vracející se z tajemného rituálu, která dokreslila atmosféru tábořiště na místě starého slovanského hradiště. Večer nechyběla ani stará známá stezka odvahy. Spát se šlo dřív a usínalo se o poznání rychleji.

V pátek už byl čas hned po snídani sbalit stany, umýt kotlíky, uklidit tábořiště a přesunout se na místní střelnici, kde jsme si vyzkoušeli střelbu z praku a ze vzduchovky.

Náročný, ale na zážitky a nabyté zkušenosti bohatý kurz byl za námi a mohli jsme se vrátit zpět do pohodlí města a civilizace.

Vedoucí kurzu: Z. Burkert, M. Haklová, V. Krejčík, D. Mudrák

Z hodnocení samotných sedmáků vybíráme:

„Líbilo se mi, že jsme byli v přírodě, pěkném prostředí a nevyužívali elektroniku.“ — J.

„Nejvíc se mi líbilo to místo, vaření a ranní vstávání.“ — E.

„Pro příště bych změnil tu hroznou cestu pěšky.“ — L.