Přejít k hlavnímu obsahu

Dějepisná olympiáda (školní kolo)

Školní kolo dějepisné olympiády neslo název: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí“. Školního kola se zúčastnilo 34 žáků, kteří museli prokázat schopnosti čtení textu a map nebo správně popsat historické iluminace. Vítězkou letošní olympiády se stala Klára Kristiánová (8. A) s celkovým počtem 50 bodů. V závěsu se shodným počtem 47 bodů se umístili Adam Militký (2.), Barbora Kalenská (3.) a Jan Krsek (4.), u nichž rozhodla o pořadí poslední rozřazovací otázka znalostního charakteru. První tři v pořadí se zúčastní okresního kola v Jičíně 17. ledna 2024. Mnohokrát všem děkuji za hojnou účast.

Mgr. Josef Soviar