Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9. A

Další blok preventivního programu Semiramis proběhl v 9. A ve čtvrtek 30. listopadu. Tentokrát téma navazovalo na předchozí setkání Já a ty a neslo název Na tělo. Pozornost byla tentokrát věnována problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování individuální formou, ale i ve skupinkách, kdy byli žáci mnohem otevřenější a spontánnější. Dokonce sehráli i zajímavé scénky na zadaná témata. Společně s naší milou lektorkou Kájou věříme, že program přispěl k formování zdravých postojů žáků v oblasti partnerského a sexuálního života.

Mgr. Šárka Polmanová