Přejít k hlavnímu obsahu

Chemická olympiáda – školní kolo

Téma letošní chemické olympiády bylo „Látky v živých organismech“. Žáci měli za úkol zkoumat vlastnosti a reakce vybraných anorganických i organických sloučenin. Největší pozornost jsme věnovali kyselině askorbové, tedy vitamínu C. Tato látka plní v lidském těle mnoho důležitých funkcí, je nezbytná k životu a udržení tělesného zdraví.

Chemická olympiáda měla tradičně tři části. Teoretickou, kterou žáci zpracovali doma, praktickou, která zahrnovala laboratorní práci ve škole a také kontrolní test. Letos se do soutěže přihlásili tři žáci, z důvodu nemoci se však nakonec všechna tři kola podařila zkompletovat jen Tereze Maxové, která si vedla slušně, a to především v praktické části. Gratulujeme a těšíme se zase za rok.

Mgr. L. Rambousek