Přejít k hlavnímu obsahu

Den otevřených dveří

V úterý 12. března 2024 se dveře tříd, odborných učeben i školní družiny na ZŠ Husitská otevřely rodičům a široké veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Do školy zavítala řada návštěvníků, jimž učitelé spolu s žáky s hrdostí představili prostředí a vybavení školy, používané vyučovací metody, vizi školy, koncepci výuky i nabídku dalších aktivit a kroužků. A bylo co ukazovat!

Zahájení výjimečného odpoledne ve vestibulu školy se neslo v kulturním duchu. Ředitel školy Mgr. Zdeněk Burkert přivítal přítomné hosty. Následovalo klavírní vystoupení a slavnostní vernisáž výtvarných prací žáků v nedávno otevřené galerii „Pod schody“. Poté se mohli hosté vydat na prohlídku naplněnou pestrým programem ve všech prostorách školy.

Ve třídách prvního ročníku čekala ukázka učebnic a dalších pomůcek pro budoucí prvňáčky. V přilehlých prostorách školní družiny si mohly děti spolu s rodiči vyrobit pestrobarevné zápichy s jarní tematikou. V přízemí budovy MVD k návštěvě vybízela keramická dílna, kde bylo možno vyzkoušet si práci s hlínou i točení na hrnčířském kruhu. Děti si odnesly malý dárek, který pro ně připravili žáci z keramického kroužku.
Řemeslnou šikovnost žáků a štědré vybavení všemi myslitelnými nástroji, obráběcími stroji a technickými stavebnicemi bylo možno shlédnout v rekonstruovaných školních dílnách.

Plno bylo i na chodbě a v učebnách na prvním patře hlavní budovy školy. V hudebně probíhaly „Muzikohrátky“, kde si děti i ostatní příchozí mohli zazpívat známé písničky (a to i naživo do mikrofonu), zahrát si na různé rytmické nástroje, nebo si vyzkoušet hru na barevné ozvučné trubky boomwhackers. Ve třídách prvního stupně se zájemci setkali s ukázkami prostředí používaných ve výuce matematiky metodou profesora Hejného. Návštěvníci se mohli seznámit s pomůckami, metodami řešení a také si některé úlohy zkusit vyřešit. Byly představeny služby nabízené školním poradenským pracovištěm, role speciální pedagožky, výchovné poradkyně, školní psycholožky, stejně jako nabídka reedukací a logopedické podpory poskytované žákům školy.

Vůně přilákala hosty do školní kuchyňky, ve které páťáci připravili drobné občerstvení. Během dopoledne upekli a vyrobili slané a sladké „šneky“, palačinky, jednohubky, banány a piškoty v čokoládě. Většinu hostů překvapilo kvalitní technické vybavení multimediální učebny, kterou lze v případě potřeby operativně přestavět v atrium s moderně ozvučeným a nasvíceným jevištěm. Učebna až do pozdního odpoledne ožila coby vývojové robotické centrum a dílna 3D tisku. Žáci se zde mohli pochlubit sestavenými robotickými stavebnicemi i vlastními originálními 3D modely. Ve vedlejší jazykové učebně probíhala prezentace školního poznávacího zájezdu do Londýna, jazykových her na interaktivním dotykovém panelu a dalších moderních technologií a učebnic používaných ve výuce cizích jazyků.

Ve druhém patře si mohli zájemci vyzkoušet adaptaci soutěže „Na lovu“. Žáci upravili pravidla pro školní prostředí a připravili zajímavé otázky z vlastivědy, matematiky a všeobecného přehledu. Bojovali mezi sebou lovec a jeden soutěžící. Děvčata zorganizovala korálkovou dílnu. Děti si mohly korálky samy vyrobit nebo zadat „zakázku“ a pro vyrobený náramek se zastavit za chvíli. Role zkušených průvodců se chopili žáci druhého stupně i v počítačové učebně, kde dospěláky zaníceně zasvěcovali do tajů algoritmizace a programování, do nichž v rámci nově koncipované výuky informatiky ve škole pronikají.

Do nedávné historie nad šálkem pravé kantorské kávy se mohli zájemci nechat unést ve třetím patře. Besedu s dějepisářem a prohlídku fotografií převratných událostí roku 1945 v Nové Pace si ve stylově vyzdobeném „KafféDějiny“ nenechala ujít řada z nich. Ti více přírodovědně zaměření zase vyhledali učebnu přírodopisu a biologie, kde si mohli prohlédnout bohatý inventář školních sbírek a vyzkoušet, jak by se svými znalostmi obstáli v poznávacích soutěžích. Nechybělo ani představení výuky matematiky, fyziky, chemie či zeměpisu. O dobrou zkušenost s využíváním interaktivních dotykových panelů se podělily vyučující českého jazyka a literatury. Ale nejen to. Návštěvníci se při prohlídce školní žákovské knihovny mohli přesvědčit, že i v době masového rozšíření technologií a všudypřítomného multimediálního obsahu klade tato škola stále velký význam rozvoji a podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Z reakcí dětí, rodičů i řady dalších návštěvníků bylo zřejmé, že se Den otevřených dveří na ZŠ Husitská vydařil. Bylo nám potěšením prezentovat naši školu, naši práci i práci a úspěchy našich žáků.
Děkujeme všem za návštěvu a prosíme, přijměte naše pozvání – dveře naší školy zůstávají přátelské a konstruktivní spolupráci otevřené stále.