Přejít k hlavnímu obsahu

Jarní koncert pěveckých sborů

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 se v aule Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace konal tradiční „Jarní koncert pěveckých sborů“. V letošním roce všem přítomným zazpívalo 8 sborů a sborečků z mateřských, základních a středních škol a také smíšený sbor Hlas. Naše děti z pěveckého kroužku „Zpívej si pro radost“ si letos pro posluchače připravily čtyři písničky z pohádky „Tajemství staré bambitky“. Do svého vystoupení vložily nejen trochu herectví, ale především radost, procítěnost a obrovské srdce, což diváci ocenili dlouhým potleskem. Na úplný závěr se všichni účinkující zpěváci a zpěvačky sešli na pódiu, aby se s přítomnými rozloučili dvěma společnými písničkami „Kouzelný máj“ a „Dělání“. Celý program byl pestrý a my věříme, že se za rok na této pěkné akci opět setkáme.

Mgr. P. Bílková, L. Úlehlová