Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9. A

Dubnové setkání preventivního programu se neslo v duchu adrenalinu, žáci si totiž zvolili téma Nebezpečné bezpečně. Aktivita Pistolník žáky řádně probudila a po celou dobu bloku se aktivně zapojovali. Vyzkoušeli si Černou kroniku, kdy měli možnost pracovat v náhodně utvořených skupinách. Žákům se ve spolupráci dařilo a byli schopni se společně zamyslet nad jednotlivými riziky, které se pojí k různým rizikovým aktivitám. Dále jsme si proběhli Uličku důvěry a zahráli Ďábelské casino. Tato technika sloužila k otevření tématu závislostí. Žáci měli pomocí jednoduchých her – kámen, nůžky, papír či tahání kratší části špejle možnost si vyzkoušet, jak jednoduché je se vzdát svých (lístečků) – oblíbených aktivit na úkor zábavy. V závěrečné reflexi jsme program zhodnotili jako zábavný a přínosný k budování pocitu zodpovědnosti za vlastní osobu a uvědomování si možných rizik trávení volného času. Těšíme se na závěrečné červnové setkání, během kterého si budeme číst dopisy psané v 6. třídě.

Mgr. Šárka Polmanová