Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis „Žijeme online“

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se setkali žáci a žákyně sedmých tříd s lektorkami z Centra primární prevence Královéhradeckého kraje. Tříhodinový blok s názvem „Žijeme online“ reflektoval současné trendy trávení volného času žáků. Aktivity byly zaměřeny na uvědomění si rizik internetu a kyberprostoru obecně, na rozvíjení schopnosti bezpečného pohybu ve virtuálním světě a pochopení jeho podobnosti a odlišnosti s reálným světem. Děti se aktivně zapojily do aktivit a následné diskuze. Téma na příští setkání, které si děti zvolily v závěru, je „Uvolněte se, prosím“ a „Ty a já – Role muže a ženy ve společnosti“.

Mgr. Lukáš Rambousek a Bc. Simona Gernatová