Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda s metodikem prevence – 3. B

Ve čtvrtek 9. května do naší třídy přijel již potřetí v tomto školním roce metodik prevence Mgr. Lukáš Nálevka. Ve všech třech setkáních připravil pro děti zajímavé aktivity, během kterých řešily různé problémové situace, hledaly nejvhodnější řešení, hrály hry, při kterých musely mezi sebou spolupracovat a v neposlední řadě si také připomínaly respektující přístup k sobě navzájem. Při tomto posledním setkání děti nejvíce bavila hra „Kdo mi sebere míč?“, při které byla zapotřebí rychlost, hbitost, ale také si žáci měli mezi sebou dohodnout vhodnou strategii. To se jim nakonec úplně nepodařilo, ale přesto byli ze hry nadšení. Všechna setkání děti hodnotily kladně. Děkujeme panu L. Nálevkovi za bezvadný přístup a zajímavé aktivity.

Mgr. P. Bílková