Přejít k hlavnímu obsahu

Exkurze Praha – 4. třídy

Ve středu 29. 5. jsme jeli autobusem na exkurzi do Prahy, abychom se o ní něco nového dozvěděli. Přijeli jsme na hlavní nádraží a nasvačili jsme se. Další zastávkou byla Státní opera. Pak jsme se vydali na Václavské náměstí a viděli jsme sochu svatého Václava, před kterou jsme se společně vyfotili. Potom jsme došli na Staroměstské náměstí, abychom si prohlédli orloj. Kousek od náměstí jsme měli krátký rozchod, kde jsme si mohli koupit suvenýry. Šli jsme po Karlově mostě, kde bylo hodně lidí. Cesta na Pražský hrad vedla Nerudovou ulicí, kde jsme hledali domovní znamení. Na Pražském hradě jsme viděli střídání hradní stráže. Nejzajímavější byla prohlídka Chrámu svatého Víta. Líbily se nám krásné vitráže a hrobky. Cestou zpátky nás čekalo překvapení a to byl McDonald’s! Bylo to moc prima.
Celá exkurze se nám velmi líbila a počasí nám přálo.
Zapsaly žákyně 4. A: B. Ďorďová, N. Sekotová, L. Mikulková

Těšili jsme se na středu 29. května, protože jsme jeli na exkurzi do Prahy. První zastávkou bylo hlavní nádraží. Tam jsme se nasvačili a potom jsme šli kolem Státní opery. Odtamtud jsme šli na Václavské náměstí. Tam jsme se vyfotili pod sochou svatého Václava. Další cesta nás vedla ke Staroměstskému náměstí a k pražskému orloji. Následoval krátký rozchod na nákupy suvenýrů a sladkostí. Prohlédli jsme si Karlův most. Kupodivu tam bylo celkem málo lidí. V Nerudově ulici jsme měli za úkol vyhledat a nakreslit domovní znamení. Hned na to jsme navštívili Pražský hrad. Tam jsme se naobědvali. Po obědě jsme si prohlédli Chrám svatého Víta a bylo to super. Potom už jsme se vydali pomalu k autobusu. Překvapením byl McDonald’s.
Byla to super exkurze! Zapsali žáci 4. A: D. Bílek, M. Linha, J.Knap, F. Stránský