Přejít k hlavnímu obsahu

Matematická dílna pro rodiče

V úterý 21. 5. 2024 se dveře naší školy otevřely všem rodičům, kteří se chtěli něco dozvědět o výuce matematiky metodou prof. Hejného. Při společném úvodu byli rodiče stručně obeznámeni se základními principy Hejného matematiky a také jim bylo představeno šest různých prostředí, se kterými se děti na 1. stupni setkávají. Poté se již rozdělili k připraveným stolečkům a pod vedením paních učitelek začali řešit úlohy v prostředí krokování, součtových trojúhelníků, pavučin, násobilkových čtverců nebo tzv. indické násobení. Také se seznámili s principem počítání se zvířátky dědy Lesoně a krychlovými stavbami, což jsou úlohy podporující prostorovou představivost. Rodiče byli do těchto úloh opravdu aktivně vtaženi a vyzkoušeli si, jakým způsobem děti v hodinách matematiky pracují. Účast rodičů byla velmi hojná a věříme, že se opět při nějaké podobné příležitosti sejdeme.

Kolektiv vyučujících na 1. stupni