Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj – Staropacké hory – 7. A a 7. B

Staropacké hory jsou vyhaslou sopkou z období prvohor, jejíž čediče jsou známé výskytem achátů. Cílem exkurze sedmáků ale nebyla jen neživá příroda, ale především rostliny a bezobratlí živočichové. Rostliny jsme fotili a určovali po celou dobu, na průzkum živočichů jsme si vyhradili dva odlišné ekosystémy. Prvním jsou zbytky lesa po těžbě kůrovcového dřeva v horních partiích Staropackých hor, druhým je potok Oleška. Zatímco biodiverzita Olešky zůstává po léta víceméně stejná, mýtina se zbytkovými buky a modříny je oproti minulým letům druhově chudší. Příští rok provedeme průzkum v zalesněnější části hor, abychom výsledky mohli porovnat.

Mgr. L. Rambousek