Den Země 2022 – 5AB

V pátek 22. dubna se v rámci Dne Země páté třídy zabývaly tématem voda. Po prvním úkolu ve škole jsme se vydali ven a naším úkolem byl nejen úklid okolní přírody, ale také zjistit čistotu vody ve vodotečích a vodních nádrží v Nové Pace. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých celé dopoledne pracovaly. Svá zjištění si zapisovaly do pracovních listů. Vzorky vod si páťáci odebírali z Tejnorových studánek, nádrže Anna, rybníku Fařina, Brdského potoka, Rokytky, Pivovarského rybníku. Zjišťovali pH faktor, teplotu, čistotu vody, zakalení, zápach a na prvním stanovišti u pramene i chuť vody. Na poslední zastávce jsme si pohráli trochu i s citrónovou šťávou, mlékem, octem, jedlou sodou. Při měření jsme využili lakmusové papírky pro měření pH, teploměr, elektronický pH tester, svůj čich a zrak. 

Počasí nám přálo. Den Země se vydařil a do školy jsme se vrátili malinko unaveni, ale obohaceni o nové zkušenosti. 

Mgr. P. Tauchmanová


Den Země 2022 – 5AB

Publikováno 22.4.2022

Kalendář akcí

16.5. - pondělí
 • Ekokurz 5. tříd
17.5. - úterý
 • Exkurze 9. tříd do Prahy
17.5. - úterý
 • Hasík 3. A
17.5. - úterý
 • Hasík 7. A
18.5. - středa
 • IQLandia 7. třídy
 • Exkurze do Prahy 4. třídy
18.5. - středa
 • Hasík 3. B
18.5. - středa
 • Hasík 2. třídy
19.5. - čtvrtek
 • Techmánie Plzeň
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 7. B
 • Knihovna 2. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. B
20.5. - pátek
 • PSK 6. třídy
20.5. - pátek
 • Sportovní odpoledne
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru