Přejít k hlavnímu obsahu

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

datum: 5. 12. 2018

 

Na čtvrtém zasedání parlamentu byl projednáván následující program:

Přítomní: 16

Nepřítomní: 2

  • Zhodnocení akce Halloween následováno diskusí nad připomínkami. Foto z celé akce na webových stránkách školy – Žákovského parlamentu.
  • Pokračuje putovní schránka s nápady v jednotlivých třídách na zlepšení školy, do níž mohli prozatím vhodit své připomínky a nápady žáci 1. a 2. stupně.
  • Projekt „Dobrý anděl“ – zapojení od prosince 2016 – budeme opět pokračovat – po celý rok bude finanční příspěvek pravidelně odesílán z účtu RS. Podporujeme rodiny s dětmi i z našeho okresu/ města.
  • Příprava projektu „Pomozte zvířátkům z novopackého útulku“ – sbírka, organizace, plakáty, web
  • Sbírka se uskuteční 12. prosince 2018 (u hlavního vchodu, šatna chlapců bude sloužit jako sběrné místo), ráno od 7,30 – 8,00 hod a o velké přestávce. Rozpis služeb – kdo, kdy, úkoly.
  • Předání sbírky 19. 12. 2018 útulek (Štikov)

Diskuze (nápady, připomínky)

Zapsal: Tomáš Palas, 8. A