Přejít k hlavnímu obsahu

Dějepisná exkurze (8.A) – Josefov, Kuks

Dne 6. června jsme se vydali autobusem na školní exkurzi do Jaroměře.  V 7:30 jsme se sešli před školou a společně počkali na příjezd autobusu, který nás odvezl k naší první zastávce, a to k pevnosti Josefov. Zde na nás čekala průvodkyně a začal náš program. Nejprve jsme se rozdělili do skupin a hledali dělové koule, které nahrazovaly naše indicie. Poté jsme hádali suroviny, koření a různé nástroje, které souviseli s tematikou naší skupiny. Po hádání jsme se vypravili na prohlídku pevnosti a naše průvodkyně u toho vedla výklad, kdy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, např.:

 pevnostní město bylo vystavěno na místě vesnice Ples na příkaz císaře Josefa II.
projekt pevnostního města Plesu vypracoval francouzský vojenský inženýr v habsburských službách Claude Benoît Duhamel de Querlonde
základní kámen pevnostního města byl položen 3. října 1780, Josef II. ale tento pevnostní komplex jako bojeschopný slavnostně vojsku předal už 16. září 1787.

Když jsme prošli všechny dlouhé chodby, vyplnili jsme si závěrečný kvíz a odjeli jsme na další část naší exkurze. Druhou zastávkou byl Kuks, kde jsme měli objednanou také prohlídku. Opět jsme měli paní průvodkyni, která nás provedla významnými místnostmi a prohlídku doplňovala zajímavým výkladem. Kuks dal postavit majitel zdejšího panství František Antonín Špork v letech 1692–1724. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších v Čechách. Dále nás paní průvodkyně vzala do sálu se sochami a o každé nám povyprávěla. Bylo tam 12 soch ctností a 12 soch neřestí. Sochy zhotovil sochař Matyáš Bernard Braun v letech 1715–1718. Po konci prohlídky jsme se vrátili autobusem zpět do Nové Paky a exkurzi ukončili. Exkurze se nám všem líbila a byl to zajímavý zážitek.

Tomáš Palas, žák 8. A