Přejít k hlavnímu obsahu

Nízkoprahový klub Relax a PEACE RUN

Dne 27. 6. 2019 se žáci a žákyně 6. tříd vydali na návštěvu do nízkoprahového klubu Relax v Nové Pace, kde jim bylo při krátké besedě vysvětleno, k čemu tento klub slouží, pro koho je určený a jaké služby nabízí. Žáci si měli při skupinové práci možnost vyzkoušet, jak by řešili situaci, kdy by za nimi přišel mladý člověk ve věku 8-20 let s nějakým problémem, měli mu poskytnout radu, na koho se obrátit s prosbou o pomoc, a nabídnout mu nějaké řešení problému. Zazněla témata jako kyberšikana, šikana, domácí násilí, sexuální zneužívání. Z Relaxu vedly naše kroky na náměstí, kde jsme potleskem podpořili běžce mírového běhu, který vedl přes Novou Paku. Peace run je běh s hořící pochodní, kterou nesou dobrovolní běžci přes více než 140 zemí světa.                             

PhDr. Š. Hetfleischová