Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis – Já a ty

Dne 16. 6. se zúčastnili žáci a žákyně z 8. A vzdělávacího bloku s tématem „Já a ty“.  Blok byl zaměřený na nácvik komunikace a vzájemného naslouchání při budování partnerského vztahu a mezilidské komunikaci.  Šlo o uvědomění si odlišností mezi způsobem myšlení mužů a žen a vyvinutí snahy o vzájemnou toleranci. Třída přirozeně spolupracovala a aktivně se zapojovala do všech aktivit. Bylo vidět, že děti dané téma zaujalo a bavilo je.                           PhDr. Štěpánka Hetfleischová