Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj – 7. AB Kumburk

Cílem terénní exkurze byly dva výrazné čedičové kopce v okolí Nové Paky – Kumburk a Bradlec. Vyrazili jsme od školy po Máchově stezce směrem na Brdo. V lese před sjezdovkou jsme si trochu zacvičili, ale hlavně jsme cestou určovali přírodniny okolo nás. Povídali jsme si také o geologické historii oblasti a o pitné vodě. Na Bradleci jsme si ukázali zvětralý čedič a zbytky bučiny. Exkurzi jsme zakončili v Nové Vsi nad Popelkou, odkud jsme se vrátili vlakem zpět do Nové Paky. Žáci musí vyplnit pracovní list a zvládnout test z poznávání přírodnin. 

Mgr. Rambousek