Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda s Ing. M. Pačesným – „Prevence kriminality“

V rámci hodin občanské výchovy v 9. třídě mezi nás opět zavítal Ing. Miloslav Pačesný, aby nám přiblížil svou více než dvacetiletou praxi vychovatele a koordinátora práce s cizinci ve Věznici Valdice. První část programu byla spíše teoretická, nechyběly informace z trestního řádu ČR a vězeňské služby. V druhé části přišly na řadu konkrétní dotazy žáků k dané problematice, na které pan Pačesný pohotově odpovídal. Děkujeme panu Pačesnému za poutavý a zároveň poučný program, který deváťáky skutečně zaujal a jistě i obohatil, což je patrné z jejich písemných reakcí. 

Mgr. Šárka Polmanová 


Ze vzkazů pro pana Pačesného: 

Dobrý den, pane Pačesný, 

chtěl bych Vám poděkovat za Vaši výbornou přednášku, která mě bavila nejen z obsahové stránky. Přednes byl vážný, ale zároveň i zábavný. Mluvil jste nahlas a srozumitelně. Obsahově mě přednáška velmi zaujala a v mnoha ohledech i překvapila. Myslel jsem si, že většina otázek, které jsme si připravovali, bude mít jasnou odpověď, ale Vaše reakce byly vskutku jiné, než jsem očekával. Jsem rád, že jste nám takto přiblížil a ukázal život ve věznici, a to ze strany nejen vězňů, ale i zaměstnanců. — P. Linhart (9. A)


Dobrý den, 

chtěla bych Vám poděkovat za tuto besedu. Díky Vaší formě vyjadřování byli všichni schopni dávat pozor a bylo to opravdu zajímavé. Líbila se mi forma pokládání otázek, protože díky tomu jsme se mohli dozvědět, co jsme chtěli. — E. Fojtová (9. B) 


Dobrý den, pane Pačesný, 

chtěla bych Vám říct, že se mi Vaše přednáška moc líbila. Byla velmi zajímavá a poutavá a navíc jsem se i mnoho nových věcí dozvěděla. Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat, že jste za námi ve svém volném čase přišel a pověděl nám o Vaší práci a zkušenostech. — P. Bílková (9. A)