Přejít k hlavnímu obsahu

Společná kultura obohacuje – Poznej svého souseda

Městská knihovna v Nové Pace se stala 11. května 2022 v dopoledních hodinách zázemím pro projekt „Společná kultura obohacuje – Poznej svého souseda“. Úkolem dvaceti dětí z osmých tříd naší školy a třiceti dětí z polského města Lagiewnik bylo vytvořit obrázkový slovník pro vzájemnou česko-polskou komunikaci. Ve třech česko-polských skupinách děti kreslily na čtvrtku A3 obrázky a vzájemně dopisovaly jejich význam jak v českém, tak v polském jazyce. Další aktivita spočívala v sestavování slov a vyjádření jeho významu pomocí dřevěných kostek. Každé dítě dostalo jednu kostku a na ní mělo vepsat fixou počáteční písmeno jeho jména. Pro vzájemnou komunikaci děti využívaly i anglický jazyk. Děti s úsměvem na tváři zjišťovaly význam slov. 

Při loučení si některé z dětí vyměnily navzájem kontakty a těšily se na další možné setkání. 

BcA. M. Grafková