Přejít k hlavnímu obsahu

Ekokurz Jizerské hory 8. A

Druhý letošní ekokurz se uskutečnil opět v Jizerských horách, v oblasti Mariánskohorských bud, na chalupě sdružení přátel přírody Čmelák. S žáky z 8. A jsme postupně prozkoumávali zařízení a fungování velmi staré chalupy a přizpůsobovali se jejím zvláštnostem. Dalo by se mluvit o lehčím kulturním šoku, protože podmínky jsou docela spartánské. Ale s každou další hodinou jsme si postupně zvykali a pobyt si užili. Nechyběly ranní rozcvičky, táborový oheň i živá hudba. Během tří dnů jsme navštívili vyhlášená místa Jizerských hor, jako jsou např. Protržená přehrada na Bílé Desné, Bukovec na Jizerce, Rašeliniště Jizerky, vodopády Jedlová a další. 

Je lehké nechat se unášet krásami jizerskohorské přírody, ale je také nutné si uvědomit, že např. smrkové lesy v oblasti nebyly vždy v takové kondici jako dnes a my víme, že musíme ochraně přírody věnovat maximální pozornost. 

Osmáci všechny nástrahy pobytu zvládli s přehledem a snad se budou do našich hor rádi vracet.  

Mgr. L. Rambousek