Přejít k hlavnímu obsahu

Exkurze – pramen Labe

Trasa exkurze vedla z Horních Míseček přes Zlaté návrší k Labské boudě a dále k pramenu Labe. Zpět na Zlaté návrší jsme se vydali přes Harrachovy kameny. Cestou byly děti průběžné informovány o sledovaných objektech (hory, rostliny, vodstvo), byly poučeny o zásadách chování v národním parku.

Děti z obou tříd byly spokojené, po celou dobu spolu kamarádsky vycházely.

Mgr. Z. Kaplanová