Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka – 1. třídy

Ve středu 24. 5. 2023 se na naší škole uskutečnil projektový den – Den Novopacka. Prvňáčci se vydali s paní učitelkami a asistentkami na procházku po místech Nové Paky. Cestou po vybraných místech je doprovázel turistický deníček Touláček od spolku Novopacka, který děti velmi potěšil. V Touláčkovi musí děti k danému místu splnit zadaný úkol a za odměnu si nalepit známku.

Naší první zastávkou byl Bazén Nová Paka, poté jsme přesunuli na hřiště u DDM Stonožka. Odtud nás pak cesta vedla na visuté hřiště ve Školní ulici. Po svačině a vyplnění úkolů jsme sešli k autobusovému nádraží. Zde jsme se zastavili u soutoku Rokytky a Brdského potoka, prohlédli si plastiky krytolebců a vážky a seznámili jsme se i se sochou boha obchodu a cestování Merkura – Hermése. Odtud jsme se pomalu vraceli přes náměstí zpátky ke škole.

Dopoledne se nám vydařilo, bylo hezké počasí a děti si procházku a plnění úkolů s Touláčkem užily.