Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka – 2. třídy

Ve středu 24. 5. 2023 probíhal na naší škole projektový den – Den Novopacka. Druháčci se společně se svými paními učitelkami a paními asistentkami vydali na procházku Novou Pakou. Vzali si s sebou zábavnou a poučnou publikaci Touláček, kterou dostali od spolku Novopacko. Jejich prvním cílem byl dřevěný kostelíček na Husově kopci, který k nám byl převezen před 93 lety z Podkarpatské Rusi. Díky panu Koutovi, který nás provázel, jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a pečlivě jsme si celý areál i interiér kostelíčku prohlédli. Poté naše cesta vedla k chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se nám také poštěstila krátká prohlídka interiéru. Po svačině a po splnění úkolu v Touláčkovi, jsme pokračovali v naší cestě po Růžencovém schodišti od kláštera dolů a vydali se směrem k autobusovému nádraží. Prošli jsme kolem sochy boha obchodu a cestování Merkura – Hermése a také jsme se zastavili u soutoku Rokytky a Brdského potoka se sochami krytolebců. Naší poslední zastávkou bylo visuté hřiště ve Školní ulici, kde jsme také splnili část úkolů zadaných v Touláčku.

Dopoledne se nám vydařilo, navštívili jsme zajímavá místa, která někteří navštívili úplně poprvé a o kterých jsme se dozvěděli i něco nového. Budeme se těšit, co nás bude čekat příští rok.

Mgr. P. Bílková, Mgr. I. Burkertová