Přejít k hlavnímu obsahu

Pasování na čtenáře – první třídy

Odpoledne 12. června se prvňáci sešli v městské knihovně, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře. Na úvod si děti pro rodiče připravily pásmo básniček k písmenkům abecedy a zazpívaly písničku. Potom následovalo slavnostní „pasování na čtenáře“ králem Písmenkového království.
Aby děti dokázaly, že se už opravdu naučily číst, dostal každý k přečtení a rozluštění jednu pohádkovou hádanku. Všechny děti úkol zvládly a král je tedy postupně mečem pasoval na čtenáře a čtenářky. Jako odměnu a památku na slavnostní den dostali všichni malí čtenáři svoji první průkazku do knihovny, pasovací listinu a krásnou knížku. Na závěr celé akce se děti společně s panem králem a královnou vyfotily.

Děkujeme knihovně za uspořádání této pěkné akce a všem malým čtenářům přejeme mnoho zajímavých, milých i napínavých zážitků u čtení jejich dalších vypůjčených knížek!

Mgr. L. Cilerová, Mgr. M. Bezstarostová