Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní výchova (4.třídy)

V pátek 14. června se žáci čtvrtých tříd vypravili na dopravní hřiště, aby získali řidičský průkaz cyklisty. První část dopravní výchovy a testování znalostí pravidel chování chodců proběhlo ve školním prostředí v atriu 16. května. Současně se žáci teoreticky připravovali na zkoušku pro cyklisty. Druhá část, na dopravním hřišti, probíhala ve třech skupinách: chodci, cyklisté a testování pravidel. Každá skupina měla svého průvodce: pana Řeháčka, zástupce z MěÚ p. Jebavého a lektorku p. Matoulkovou. Na dopravním hřišti také dohlížel policista pan Trnka. Nejprve si žáci vše vyzkoušeli. Prošli si značení na dopravním hřišti, zopakovali si pravidla silničního provozu. Ve druhém kole probíhalo vše již na body. Po ukončení zkoušek lektoři spočítali žákům trestné body. Ti, kteří byli úspěšní, získali řidičský průkaz cyklisty. Ne všem dětem se to podařilo. Nejlepší žáci byli odměněni hezkými cenami. Dopoledne na dopravním hřišti se dětem líbilo. Pro některé bylo obtížné pravidla dodržovat a nasbírali na dopravním hřišti více trestných bodů. Někteří zase měli potíže při testování. Všem, kteří získali řidičský průkaz, gratulujeme!!!!

Zapsaly tř. uč. Mgr. Ivana Pourová a Mgr. Jitka Dolenská