Přejít k hlavnímu obsahu

Zasadili jsme les

Ve čtvrtek 20. října na Den stromů v 8 hodin ráno vše začalo. Přijel tým z organizace Tereza, který nás celý den podporoval a pomáhal nám. Se sázením stromů začali deváťáci a vydrželi celý den. Potom se střídali žáci po ročnících. Zapojili se také učitelé a asistenti pedagogů. Všem společně se podařilo vysadit tisíc stromů – duby, buky, břízy, jeřáby… Přijďte se podívat!

Jednotlivé ročníky si připravily stanoviště v okolí školy, kde děti plnily úkoly spojené s tématem les – lesní pexeso, Kimova hra s přírodninami z lesa, kvíz o lese, seznámení a poznávání druhů dřeva, mandaly z listů, klacíků a podzimních plodů stromů, kreslení stromů na billboard. Do školních dílen se „nastěhovali“ studenti – truhláři ze Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Předvedli dětem, jak se části dřeva mohou zpracovávat. Žáci si mohli vyrobit tužkovník, stojánek na ubrousky nebo lžičku na med. Poslední stromky si zasadili rodiče a zástupci města, kteří nás přišli podpořit. Zazpíval také školní sbor písně s lesní tematikou. Nakonec nám ještě pomohli novopačtí hasiči, kteří přijeli s hasičským autem a děti si sazenice zalily.

Plánujeme školní lesík využívat k výuce a těšíme se také na venkovní učebnu.

Mgr. I. Pourová