Dokumenty školy

Formuláře ke stažení

Oznámení o uvolnění žáka z vyučování   PDF   DOC
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu   PDF  DOC
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova   PDF   DOC
Oznámení o uvolnění žáka z vyučování - zjednodušené   PDF   DOC
Oznámení o uvolnění žáka z družiny - zjednodušené   PDF   DOC

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 PDF
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PDF

 Školní vzdělávací program

ŠVP Základní vzdělávání PDF
ŠVP školní družina PDF
ŠVP přípravná třída PDF

Řády školy

Školní řád
Školní řád Příloha A. - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PDF
Školní řád Příloha B. - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy PDF
Školní řád Příloha C. - Krádeže, vandalismus PDF
Školní řád Příloha D. - Evidence úrazů PDF
Řád školní družiny PDF

Ochrana osbních údajů

Informace o zpracování osobních údajů PDF
Pověřenec pro ochranu osobních údajů PDF

šupem nahoru